Ngày Khai Trường

Lớp Học Văn Lang

Giờ Ra Chơi

Hội chợ Tết tại Qualcomm Stadium

(29 Jan 2006)

Hội chợ Tết tại Qualcomm Stadium

(30 Jan 2006)

Thầy Giáo Tiêu Biểu '05

(12 Feb 2006)

Thu âm bài "Việt Nam, Việt Nam"

(23 Apr 2006)

Đêm Văn Hóa Việt Nam tại SDSU

(05 May 2006)

Picnic Xuân

(13 May 2006)

Lễ Mãn Khóa

(10 June 2006)

Trại Hè 2006

(23-25 June 2006)

Tu Nghiệp Sư Phạm

(11-13 Aug 2006)

Tết Trung Thu

(06 & 07 Oct 2006)

Halloween 2006

(28 Oct 2006)

Xmas Potluck (BGH)

(09 Dec 2006)


Trở về trang trước