Tết Đinh Hợi

(Hội chợ tại Qualcomm Stadium)
(10 Feb 2007)

Tết Đinh Hợi

(Hội chợ tại Qualcomm Stadium)
(11 Feb 2007)

Tết Đinh Hợi

(Nhà Cộng Đồng HHNVSD)
(18 Feb 2007)

Ngày khai giảng

Khóa Xuân 2007
(24 Feb 2007)

Hội Xuân Thầy Cô

Việt ngữ miền Nam Cali
(04 Mar 2007)

Lễ Phát Thưởng
Hiệp Hội Người Việt SD

Nhà Cộng Đồng HHNV
(05 Aug 2007)

Sinh Hoạt
Giáng Sinh 2007

(22 Dec 2007)


Trở về trang trước