Các trò chơi sinh hoạt

Nhạc Sinh Hoạt

Đố Vui
Hình Ảnh Học Đường:

 Sinh Hoạt Học Đường Năm 2009
  • Lễ Phát Thưởng Học Sinh Xuất Sắc (25 tháng 7, 2009) tại Nhà Cộng Đồng - Hiệp Hội Người Việt San Diego.
  • Lễ Mãn Khóa Niên Học 2008-2009. (13 tháng 6, 2009)
 Sinh Hoạt Học Đường Năm 2008
 Sinh Hoạt Học Đường Năm 2007
 Sinh Hoạt Học Đường Năm 2006

Trở về trang trước