Thời Khóa Biểu 2007-2008

Tóm Lược Niên Khóa 2007-2008:

Khóa Hè 2007
 • 07 tháng 07, 2007 Khai giảng Khóa Hè 2007
 • 28 tháng 07, 2007 Nghỉ (Tu Nghiệp Sư Phạm)
 • 01 tháng 09, 2007 Nghỉ Lễ Lao Động (Labor Day)
 • 29 tháng 09, 2007 Buổi học cuối khóa
 • 06 tháng 10, 2007 Nghỉ giữa khóa
 • 13 tháng 10, 2007 Nghỉ giữa khóa
Khóa Thu 2007
 • 20 tháng 10, 2007 Khai giảng Khóa Thu 2007
 • 24 tháng 11, 2007 Nghỉ (Thanksgiving)
 • 22 tháng 12, 2007 Nghỉ (Christmas)
 • 29 tháng 12, 2007 Nghỉ (New Year)
 • 02 tháng 02, 2008 Buổi học cuối khóa
 • 09 tháng 02, 2008 Nghỉ Tết (7 th 2, 08: Tết Nguyên Ðán Mậu Tý)
 • 16 tháng 02, 2008 Nghỉ giữa khóa
 • 23 tháng 02, 2008 Nghỉ giữa khóa
Khóa Xuân 2008
 • 01 tháng 03, 2008 Khai giảng Khóa Xuân 2008
 • 26 tháng 04, 2008 Bayside's Multicultural Fair
 • 17 tháng 05, 2008 PICNIC Xuân 2008
 • 24 tháng 05, 2008 Buổi học cuối khóa
 • 31 tháng 05, 2008 Nghỉ (Memorial Day)
 • 07 tháng 06, 2008 Lễ Mãn Niên Khóa
 • 21 tháng 06, 2008 Nghỉ giữa khóa
 • 28 tháng 06, 2008 Nghỉ giữa khóa
 • 05 tháng 07, 2008 Nghỉ giữa khóa (& Lễ Độc Lập)
 • 12 tháng 07, 2008 Khai giảng niên khóa 2008-09
 • 8-10 tháng 08, Khóa Tu Nghiệp Sư Phạm 20

Thời Khóa Biểu
Trọn Năm:

Niên Khóa 2007-2008

Niên Khóa 2008-2009

Phiếu Ghi Danh

Âm Lịch Việt Nam

Niên Khóa Mới


2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008


Trở về trang trước