Thời Khóa Biểu

Tải về Thời Khóa Biểu trọn năm 2017-2018

Niên Khóa 2017-2018

Giờ học: mỗi thứ Bảy, từ 9:00 đến 12:00

Khóa THU 2017

09-Sep-17 Học (Khai giảng niên khóa)
16-Sep-17 Học
23-Sep-17 Học
30-Sep-17 Học
07-Oct-17 Học
14-Oct-17 Học
21-Oct-17 Học
28-Oct-17 Học (Sinh hoạt Halloween)
04-Nov-17 Học
11-Nov-17 Học
18-Nov-17 Học
25-Nov-17 Nghỉ (Thanksgiving)
02-Dec-17 Học
09-Dec-17 Học
16-Dec-17 Học
23-Dec-17 Nghỉ giữa khóa
30-Dec-17 Nghỉ giữa khóa
----------------------------------------------------------------------
16 Feb 2018: Tết Nguyên Ðán (Mậu Tuất)


Khóa XUÂN 2018

06-Jan-18 Khai giảng Khóa Xuân
13-Jan-18 Học
20-Jan-18 Học
27-Jan-18 Học
03-Feb-18 Học
10-Feb-18 Học
17-Feb-18 Nghỉ (Tết Nguyên Đán)
24-Feb-18 Học
03-Mar-18 Học
10-Mar-18 Học
17-Mar-18 Học
24-Mar-18 Học
31-Mar-18 Học
07-Apr-18 Học
14-Apr-18 Học
21-Apr-18 Học
28-Apr-18 Nghỉ (LV Multi-Cultural Fair)
05-May-18 Học
12-May-18 Học
19-May-18 Học
26-May-18 Nghỉ (Memorial Day)
02-Jun-18 Học
09-Jun-18 Lễ Mãn Niên Khóa


Phiếu Ghi Danh

Âm Lịch Việt Nam

Thời Khóa Biểu Trọn Năm:

Niên Khóa 2017-2018

Niên Khóa Đã Qua:

2016-2017       2015-2016       2014-2015       2013-2014       2012-2013

2011-2012       2010-2011       2009-2010       2008-2009       2007-2008

Nhấn   > hay   < để đổi tháng
Nhấn >> hay << để đổi năm  
Nhấn vào ngày để thêm chi tiết về ngày đó


Trở về trang trước