Thời Khóa Biểu

Thời Khóa Biểu 2018-2019

Niên Khóa 2018-2019

(9:00 AM - 12:00 PM)

Khóa Thu 2018

08-Sep-18 Học (Khai giảng niên khóa)
15-Sep-18 Học
22-Sep-18 Học
29-Sep-18 Học
06-Oct-18 Học
13-Oct-18 Học
20-Oct-18 Học
27-Oct-18 Học (Sinh hoạt Halloween)
03-Nov-18 Học
10-Nov-18 Học
17-Nov-18 Học
24-Nov-18 Nghỉ (Thanksgiving)
01-Dec-18 Học
08-Dec-18 Học
15-Dec-18 Học
22-Dec-18 Nghỉ giữa khóa
29-Dec-18 Nghỉ giữa khóa
----------------------------------------------------------------------
5 th. 2 , 2019: Tết Nguyên Đán (Kỷ Hợi)


Khóa Xuân 2019

05-Jan-19 Khai giảng Khóa Xuân
12-Jan-19 Học
19-Jan-19 Học
26-Jan-19 Học
02-Feb-19 Học
09-Feb-19 Học
16-Feb-19 Nghỉ (Tết Nguyên Đán)
23-Feb-19 Học
02-Mar-19 Học
09-Mar-19 Học
16-Mar-19 Học
23-Mar-19 Học
30-Mar-19 Học
06-Apr-19 Học
13-Apr-19 Học
20-Apr-19 Học
27-Apr-19 Nghỉ (LV Multi-Cultural Fair)
04-May-19 Học
11-May-19 Học
18-May-19 Học
25-May-19 Nghỉ (Memorial Day)
01-Jun-19 Học
08-Jun-19 Lễ Mãn Niên Khóa


Phiếu Ghi Danh

Âm Lịch Việt Nam

Thời Khóa Biểu Trọn Năm:

Niên Khóa 2018-2019

Niên Khóa đã qua:

2017-2018      

2016-2017       2015-2016       2014-2015       2013-2014       2012-2013

2011-2012       2010-2011       2009-2010       2008-2009       2007-2008

Nhấn   > hay   < để đổi tháng
Nhấn >> hay << để đổi năm  
Nhấn vào ngày để thêm chi tiết về ngày đó


Trở về trang trước