Thời Khóa Biểu

Niên Khóa 2021-2022

(9:00 AM - 12:00 PM)

Khóa Thu 2021

11-Sep-21 Học (Khai giảng niên khóa)
18-Sep-21 Học
25-Sep-21 Học
02-Oct-21 Học
09-Oct-21 Học
16-Oct-21 Học
23-Oct-21 Học
30-Oct-21 Học
06-Nov-21 Học
13-Nov-21 Học
20-Nov21 Học
27-Nov-21 Nghỉ (Thanksgiving)
04-Dec-21 Học
11-Dec-21 Học
18-Dec-21 Học
25-Dec-21 Nghỉ giữa khóa
01-Jan-22 Nghỉ giữa khóa
----------------------------------------------------------------------

12 th. 2 , 2022: Tết Nguyên Đán (Nhâm Dần)
Khóa Xuân 2022

08-Jan-22 Khai giảng Khóa Xuân
15-Jan-22 Học
22-Jan-22 Học
29-Jan-22 Học
05-Feb-22 Học
12-Feb-22 Nghỉ (Tết Nguyên Đán)
19-Feb-22 Học
26-Feb-22 Học
05-Mar-22 Học
12-Mar-22 Học
19-Mar-22 Học
26-Mar-22 Học
02-Apr-22 Học
09-Apr-22 Học
16-Apr-22 Học
23-Apr-22 Nghỉ (LV Multi-Cultural Fair)
30-Apr-22 Học
07-May-22 Học
14-May-22 Học
21-May-22 Học
28-May-22 Nghỉ (Memorial Day)
04-Jun-22 Học
11-Jun-22 Lễ Mãn Niên Khóa


Phiếu Ghi Danh

Âm Lịch Việt Nam

Thời Khóa Biểu Trọn Năm:

Niên Khóa 2021-2022

Niên Khóa đã qua:

2020-2021 Học trực tuyến qua Zoom       2017-2018      

2016-2017       2015-2016       2014-2015       2013-2014       2012-2013

2011-2012       2010-2011       2009-2010       2008-2009       2007-2008

Nhấn   > hay   < để đổi tháng
Nhấn >> hay << để đổi năm  
Nhấn vào ngày để thêm chi tiết về ngày đó


Trở về trang trước