Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 3 | Cấp 4 | Cấp 5 | Cấp 6 | Cấp 7-8 | Cấp 9-10 | Cấp 11-12 |

Cấp 1

Chương trình
giảng dạy
Học đánh vần, ráp chữ, viết số và sinh hoạt giải trí.
    Tiêu Chuẩn cho học sinh cấp 1:
  • Đọc và viết thông thạo: dấu, nguyên âm đơn và phụ âm đơn của tiếng Việt Nam (a, ă, â, b, c, d, đ, e, ê, g, h, i, k, l, m, n, o, ô, ơ, p, ph, q, qu, r, s, t, u, ư, v, x, y)
  • Ráp vần và đặt câu bằng miệng
  • Học thuộc lòng
  • Ráp từ đúng với hình vẽ
  • Làm bài và nộp bài đầy đủ và đúng kỳ hạn do thầy cô yêu cầu
  • Hoàn tất các kỳ thi
Tài Liệu Giáo Huấn
Sách Giáo Khoa do Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang San Jose ấn hành:
Sách Giáo Khoa Việt Ngữ Cấp 1
Giáo Án
Vào WIKISPACES để coi giáo án
Liên Lạc Nếu có thắc mắc gì về thời khóa biểu, ghi danh: administration@van-lang.org
Nếu cần liên lạc giảng viên đứng lớp: Cap1@van-lang.org
Giờ Sinh Hoạt
  Các em chơi trò chơi "Mèo bắt chuột".


Trở về trang trước