Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 3 | Cấp 4 | Cấp 5 | Cấp 6 | Cấp 7-8 | Cấp 9-10 | Cấp 11-12

Cấp 11-12


Chương trình
giảng dạy
Tập đọc, chính tả, giải nghĩa, tìm đại ý, đặt câu
Tập làm văn (cấu kết một bài văn, tả người, viết thư)
Điền vào chỗ trống, bài tập trả lời câu hỏi, học thuộc lòng
Tìm từ đồng nghĩa, phản nghĩa
Học văn phạm
Học đối thoại, công dân giáo dục, đức dục, phong tục, tập quán, trang phục,
quê hương, lễ lộc, gia tộc, gia đình, thức ăn Việt Nam
Sử ký, và địa lý nhân văn nước Việt Nam
Chuyện cổ tích, sự tích Việt Nam, chuyện vui
Ca dao, thành ngữ, tục ngữ Việt Nam
Thơ Lục Bát, Lục Bát biến thể, Song Thất Lục Bát
Tài Liệu Giáo Huấn
Sách Giáo Khoa do Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang San Jose ấn hành:
Sách Giáo Khoa Việt Ngữ Cấp 11
Sách Giáo Khoa Việt Ngữ Cấp 12

Tài liệu bổ sung:
Các thể loại thơ Việt Nam và Luật Sáng Tác (Lục Bát/Ngũ Ngôn)
Tóm Tắt Lịch Sử Việt Nam
Sơ Lược Lịch Sử Tị Nạn Việt Nam
Sơ Lược Địa lý Nhân Văn Việt Nam
Tài Liệu Phụ Trội (đọc thêm): Rừng Việt Nam
Chuyện Cổ Tích: Sự Tích Yên Ngựa
Tết Trung Thu: Sự Tích Chú Cuội & Chị Hằng
Bài Hát: "Thằng Cuội"   (Tác Giả: Lê Thương)
Bài Hát: "Rước Đèn Tháng Tám"   (Tác Giả: Đức Quỳnh)
Giáo Án
Nội Quy và Tiêu Chuẩn [Cấp 11-12]
Class Info - Intro to Cấp 11-12

Giáo Án Cấp 11 Niên Khóa [2011-2012] trên 'wikispaces'
Giáo Án Cấp 12 Niên Khóa [2011-2012] trên 'wikispaces'

Tập vở,
học cụ
cần thiết
 • Bìa rời 3 khoen (3-ring binder)
 • Bút chì, bút mực, giấy viết, tẩy, v.v.
 • Mang theo sách Giáo Khoa Việt Ngữ mỗi buổi học.
Thang Điểm
Đánh Giá Tiêu Chuẩn
 • Yếu Tố Cộng Điểm:
  a. Bài thi
  b. Bài làm ở nhà
  c. Tham gia thảo luận trong lớp
 • Được lên lớp nếu điểm trung bình là 80%.
 • Các học sinh xuất sắc được chọn lựa sẽ phụ thuộc vào:
  a. Hạnh kiểm
  b. Điểm học vấn
  c. Đi học đầy đủ
  d. Tham gia các sinh hoạt trường và lớp
  *** Được nộp bài trễ nếu nghỉ học có phép, Bài nộp trễ không có phép sẽ bị bớt 10% tổng số điểm.
  *** Bài thi trực tiếp từ bài học, bài ôn tập trong sách giáo khoa. Bài thi sẽ bao gồm các loại: thi viết,
       chính tả, tập đọc, học thuộc lòng.
Sổ Điểm Danh / Sổ Điểm Sổ Điểm Danh Cấp 11-12 Khóa Hè 2011
Sổ Điểm Cấp 11-12 Khóa Hè 2011

Sổ Điểm Danh Cấp 11-12 Khóa Thu 2011
Sổ Điểm Cấp 11-12 Khóa Thu 2011

Sổ Điểm Danh Cấp 11-12 Khóa Xuân 2011
Sổ Điểm Cấp 11-12 Khóa Xuân 2011
Liên Lạc Cap11-12@van-lang.org


Trở về trang trước