Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 3 | Cấp 4 | Cấp 5 | Cấp 6 | Cấp 7-8 | Cấp 9-10 | Cấp 11-12 |

Cấp 2

Chương trình giảng dạy Học đánh vần, ráp chữ, viết số và sinh hoạt giải trí.
    Tiêu Chuẩn cho học sinh cấp 2:
  • Đọc và viết thông thạo: phụ âm kép của tiếng Việt Nam (ch, gh, gi, kh, ng, ngh, nh, ph, qu, th, tr)
  • Ráp vần và đặt câu bằng miệng
  • Học thuộc lòng
  • Tập đọc đoạn văn ngắn
  • Làm bài và nộp bài đầy đủ và đúng kỳ hạn do thầy cô yêu cầu
  • Hoàn tất các kỳ thi
Tài Liệu Giáo Huấn
Sách Giáo Khoa do Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang San Jose ấn hành:
Sách Giáo Khoa Việt Ngữ Cấp 2
Liên Lạc Cap2@van-lang.org


Trở về trang trước