Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 3 | Cấp 4 | Cấp 5 | Cấp 6 | Cấp 7-8 | Cấp 9-10 | Cấp 11-12

Cấp 4

Chương trình
giảng dạy
Ôn lại các dấu giọng trong tiếng Việt.
Các bài học và bài tập ráp từ những vần đơn giản đến những vần kép phức tạp hơn.
Giới thiệu những quy luật chánh về dấu hỏi ngã và các dấu hỏi ngã thông dụng.
Sinh hoạt giải trí.
  Tiêu Chuẩn cho học sinh cấp 4:
 • Đọc và viết thông thạo và ghép vần tiếng Việt Nam (eo, êu, iu, ec, oc, ôc, ia, oa, oe, oi, ôi, ơi, om, ôm, ơm, on, ôn, ơn, op, ôp, ơp, ot, ôt, ơt, ua, ưa, uc, ưc, ui, ưi, uy, um, un, uê, up, ut, ưt)
 • Ráp vần và đặt câu bằng miệng
 • Học thuộc lòng
 • Chính tả, tập đọc đoạn văn ngắn 4-5 dòng
 • Tập viết nguyên câu ngắn
 • Điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa
 • Học đếm số từ 20 đến 30, 40 … 100
 • Học Huyền sử (Sự Tích Trầu Cau, Bánh Chưng Bánh Dầy)
 • Học Địa lý (bờ biển, khí hậu Việt Nam)
 • Làm bài và nộp bài đầy đủ và đúng kỳ hạn do thầy cô yêu cầu
 • Hoàn tất các kỳ thi
Tài Liệu Giáo Huấn
Sách Giáo Khoa do Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang San Jose ấn hành:
Sách Giáo Khoa Việt Ngữ Cấp 4
Liên Lạc Cap4@van-lang.org


Trở về trang trước