Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 3 | Cấp 4 | Cấp 5 | Cấp 6 | Cấp 7-8 | Cấp 9-10 | Cấp 11-12

Cấp 5

Chương trình
giảng dạy
Ôn lại các dấu giọng trong tiếng Việt.
Các bài học và bài tập ráp từ những vần đơn giản đến những vần kép phức tạp hơn.
Giới thiệu những quy luật chánh về dấu hỏi ngã và các dấu hỏi ngã thông dụng.
Sinh hoạt giải trí.
  Tiêu Chuẩn cho học sinh cấp 5:
 • Đọc và viết thông thạo: nguyên âm và phụ âm kép của tiếng Việt Nam (anh, ach, ênh, êch, inh, ích, ang, eng, ăng, âng, ong, ông, ung, ưng, iêc, iêp, iên, iêm, yêm, iêu, yêu, iêt, yêt, iêng, yêng)
 • Đặt câu
 • Học thuộc lòng
 • Chính tả, tập đọc đoạn văn ngắn 4-5 dòng
 • Điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa
 • Giải nghĩa
 • Học các tháng, năm
 • Việt sử (Phù Đổng Thiên Vương, Sự Tích Quả Dưa Hấu, Sơn Tinh Thủy Tinh, Lý Ông Trọng, Nguyễn Bỉnh Khiêm)
 • Địa lý (núi non, đồng bằng, sông ngòi Việt Nam)
 • Làm bài và nộp bài đầy đủ và đúng kỳ hạn do thầy cô yêu cầu
 • Hoàn tất các kỳ thi
Tài Liệu Giáo Huấn
Sách Giáo Khoa do Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang San Jose ấn hành:
Sách Giáo Khoa Việt Ngữ Cấp 5
Liên Lạc Cap5@van-lang.org


Trở về trang trước