Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 4 | Cấp 5 | Cấp 6 | Cấp 7-8 | Cấp 9-10 | Cấp 11-12

Cấp 6


Chương trình
giảng dạy
Các bài tập đọc với chủ đề Gia Đình và Học Đường
Tập đọc, giải nghĩa, tìm ý chính, tập nói chuyện.
Học tiếng và ôn vần dùng trong bài đọc.
Bài tập đặt câu, viết chính tả, học thuộc lòng.
Học những câu ca dao, tục ngữ thông dụng.
Sinh hoạt giải trí.
  Tiêu Chuẩn cho học sinh cấp 6:
 • Đọc và viết thông thạo: ghcủa tiếng Việt Nam oai, oan, oac, oat, oăn, oăt, oanh, oach, oang, oăng, uân, uât, uây, uâng, uôi, uôm, uôc, uôt, uôn, uông, ươi, ươn, ươc, ươt)
 • Đặt câu
 • Học thuộc lòng
 • Chính tả, tập đọc đoạn văn ngắn 4-5 dòng
 • Điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa
 • Giải nghĩa
 • Học các tháng, năm
 • Việt sử (Sự Tích Nỏ Thần, Mỵ Châu Trọng Thủy, Hai Bà Trưng, Bà Triệu)
 • Địa lý (khí hậu, dân cư, tài nguyên thiên nhiên)
 • Làm bài và nộp bài đầy đủ và đúng kỳ hạn do thầy cô yêu cầu
 • Hoàn tất các kỳ thi
Tài Liệu Giáo Huấn
Sách Giáo Khoa do Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang San Jose ấn hành:
Sách Giáo Khoa Việt Ngữ Cấp 6
Liên Lạc Cap6@van-lang.org
Sinh Hoạt Học Đường
 [10/2006] Luận văn: Học Tiếng Việt
 [10/2006] Luận văn: Tết Việt Nam


Trở về trang trước