Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 3 | Cấp 4 | Cấp 5 | Cấp 6 | Cấp 7-8 | Cấp 9-10 | Cấp 11-12

Cấp 7-8

Chương trình
giảng dạy
Tập Ðọc - Giải Nghĩa - Ðặt Câu - Văn Phạm - Luận Văn - Ca Dao, Tục Ngữ
  Tiêu Chuẩn cho học sinh cấp 7 và 8:
 • Học tiếp vần có nguyên âm kép (ươm, ươp, ươn, ương, uyên, uyet, oam, oao, oay, oăm, oeo, oen, oet, oong, uya, uych, uynh, uyu, uêch, uênh, uyt, oăc)
 • Điền vào chỗ trống với từ mới học và Tập làm văn
 • Định nghĩa chữ khó
 • Đồng nghĩa và phản nghĩa
 • Học thuộc lòng
 • Chính tả và tập đọc bài dài từ 8 đến 10 dòng, giải nghĩa, tìm đại ý bài
 • Đặt câu, tìm từ đồng nghĩa và phản nghĩa
 • Học đối thoại về Công dân giáo dục, phong tục, tập quán, lễ lộc, gia đình, thức ăn Việt Nam
 • Việt sử (Bố Cái Đại Vương, Ngô Quyền và Trận Bạch Đằng, Đinh Bộ Lĩnh, Lê Đại Hành, Lý Thái Tổ, Lý Thường Kiệt, Lý Thánh Tôn)
 • Địa lý Việt Nam (Kinh tế, nông nghiệp, chăn nuôi, ngư nghiệp, tiểu công nghệ, bản đồ Việt Nam, Vịnh Hạ Long)
 • Học kể chuyện cổ tích Việt Nam
 • Làm bài và nộp bài đầy đủ và đúng kỳ hạn do thầy cô yêu cầu
 • Hoàn tất các kỳ thi
Tài Liệu Giáo Huấn
Sách Giáo Khoa do Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang San Jose ấn hành:
Sách Giáo Khoa Việt Ngữ Cấp 7
Sách Giáo Khoa Việt Ngữ Cấp 8
Tập vở,
học cụ
cần thiết
 • 1 Bìa rời 3 khoen (3-ring binder), chia làm năm (5) phần:
       a. Văn Phạm/Ca Dao
       b. Ghi chú (Classnotes)
       c. Bài kiểm (Quizzes/Tests)
       d. Bài làm ở nhà (Homework)
       e. Linh tinh (Miscellaneous)
 • Bút chì, bút mực, giấy viết, tẩy, v.v.
 • Mang theo sách Giáo Khoa Việt Ngữ mỗi buổi học.
Điểm /
Bài thi
 • Điểm:
  a. 50% Bài thi
  b. 30% Bài kiểm (Văn Phạm/Ca Dao/Luận văn...)
  c. 10% Bài làm ở nhà
  d. 10% Linh tinh (Sách vở gọn ghẻ, ngăn nắp...)
 • Quy luật để thi lại:
  a. Cho các em thi lại nếu điểm dưới C+. (Retake if your test score is below C+.)
  b. Điểm tối đa nếu đúng hết là B+. (Maximum grade is B+.)
  c. Phải có ít nhất là 4 em thi lại. (Have at least 4 students to retake the exam.)
  d. Bài thi khác nhưng có nội dung giống bài thi cũ. (Given different test but contents will be similar.)
Liên lạc Cap7-8@van-lang.org


Bài học mỗi tuần
Khóa Hè
  Tuần 01: Bài 1: Ngày khai trường
  Tuần 02: Bài 2: Ngày Tết Việt Nam
  Tuần 03: Bài 3: Sự tích Con Rồng Cháu Tiên
  Tuần 04: Bài 4: Gia tộc
  Tuần 05: Bài 5: Con gà trống và bình nước
  Tuần 06: Bài 6: Quyển sách mới
  Tuần 07: Bài 7: Yêu mến cha mẹ
  Tuần 08: Bài 8: Ði thăm vườn bách thú
  Tuần 09: Ôn tập
  Tuần 10: Kiểm tra / Thi cuối khóa
Khóa Thu
  Tuần 01: Bài 09: Sự tích trầu cau
  Tuần 02: Bài 10: Trường học
  Tuần 03: Bài 11: Yêu mến bạn
  Tuần 04: Bài 12: Con ngỗng đẻ trứng vàng
  Tuần 05: Bài 13: Bổn phận đối với cha mẹ
  Tuần 06: Bài 14: Phù Ðổng Thiên Vương
  Tuần 07: Ôn tập và thi giữa khóa
  Tuần 08: Bài 15: Bổn phận của người học sinh
  Tuần 09: Bài 16: Ngày của Cha
  Tuần 10: Bài 17: Sự tích Bánh Dầy Bánh Chưng
  Tuần 11: Bài 18: Bổn phận đối với Thầy Cô
  Tuần 12: Bài 19: Bài 19: Ngày của Mẹ
  Tuần 13: Thi cuối khóa
Khóa Xuân
  Tuần 01: Bài 20: Người chăn dê và đàn dê
  Tuần 02: Bài 21: Trọng Thủy, Mỵ Châu
  Tuần 03: Bài 22: Hình thể và vị trí nước Việt Nam
  Tuần 04: Bài 23: Anh em hòa thuận
  Tuần 05: Bài 24: Trí khôn
  Tuần 06: Bài 25: Học Việt ngữ
  Tuần 07: Ôn tập và thi giữa khóa
  Tuần 08: Bài 26: Hãnh diện là người Việt Nam
  Tuần 09: Bài 27: Con sói và con cừu
  Tuần 10: Bài 28: Sự tích trái dưa hấu
  Tuần 11: Bài 29: Không nên thức khuya
  Tuần 12: Bài 30: Sơn Tinh, Thủy Tinh
  Tuần 13: Thi cuối khóa

Sinh Hoạt Học Đường
 [10/2006] Luận văn: Khi Con Lớn
 [08/2006] Luận văn: Tả con chó của em.
 [06/2006] Ngày Tạ Ơn Cha.
 [05/2006] Thiệp Hồng Cho Mẹ.


Trở về trang trước
1