Mẫu Giáo | Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | Lớp 6 | Lớp 7 |

Lớp Bảy

Chương trình
giảng dạy
Văn xuôi - Văn vần - Việt Sử - Địa Lý - Các thể thơ - Sinh hoạt cộng đồng
  Chương Trình Tổng Quát Lớp Bảy:
 • Văn xuôi: Trích giảng một số bài tiêu biểu các sinh hoạt văn hóa xã hội tại hải ngoại của cộng đồng người Việt. Trích giảng một số tác phẩm của các tác giả trong Tự Lực Văn Đoàn và của Nguyễn Bá Học.
 • Văn vần: Thể thơ lục bát, song thất lục bát với chủ đề như phần văn xuôi. Trích giảng truyện Kiều và Chinh Phụ Ngâm.
 • Việt sử: Các chiến công lừng lẫy trong việc bảo vệ và mở mang bờ cõi qua các triều đại nhà Tiền Lê, nhà Hậu Lý, nhà Trần.
 • Địa lý: Địa lý nhân văn nước Việt Nam.
  Tiêu chuẩn cho học sinh lớp Bảy:
 • Làm bài và nộp bài đầy đủ và đúng kỳ hạn do thầy cô yêu cầu
 • Tham gia các sinh hoạt văn hóa, giáo dục do thầy cô hướng dẫn
 • Hoàn tất các kỳ thi
Tài Liệu Giáo Huấn
Sách giáo khoa Việt Ngữ Cấp Bảy
[Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California]
Liên Lạc Lop7@van-lang.org
Sách giáo khoa Việt Ngữ Cấp Bảy - Mục Lục
Bài 01: Văn xuôi - Lá Rụng của Khái Hưng
Bài 02: Văn xuôi - Ngày Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế
Bài 03: Văn vần - Thể thơ lục bát
Bài 04: Việt sử - Chiến công nhà Tiền Lê
Bài 05: Văn xuôi - Nhặt Lá Bàng của Nhất Linh
Bài 06: Văn xuôi - Chiêu Buồn của Thạch Lam
Bài 07: Văn vần - Trích giảng thơ lục bát: Tài sắc chị em Thúy Kiều
Bài 08: Địa lý - Dân cư Việt Nam
Bài 09: Văn xuôi - Tự Trọng của Nguyễn Bá Học
Bài 10: Văn xuôi - Ông Bùi Viện, người Việt Nam đầu tiên đến Hoa Kỳ
Bài 11: Văn vầi - Tiếng Việt Mến Yêu (thể thơ lục bát)
Bài 12: Việt sử - Chiến công nhà Hậu Lý
Bài 13: Văn xuôi - Ông quan lùn họ Lý
Bài 14: Văn xuôi - Mâm ngũ quả ngày Tết
Bài 15: Văn vần - Thể thơ song thất lục bát
Bài 16: Việt sử - Chiến công nhà Trần, lần thứ nhất
Bài 17: Văn xuôi - Hoa Đại
Bài 18: Văn xuôi - Lời thầy giáo mới
Bài 19: Văn vần - Trích giảng thơ song thất lục bát: Khách má hồng
Bài 20: Địa lý - Tín ngưỡng của người Việt
Bài 21: Văn xuôi - Chí Thành (Lời khuyên học trò) của Nguyễn Bá Học
Bài 22: Việt sử - Chiến công nhà Trần, lần thứ hai
Bài 23: Địa lý - Đặc điểm của các thành phố lớn của Việt Nam
Bài 24: Văn vần - Trích giảng thơ song thất lục bát: Lệnh xuất chinh
Bài 25: Việt sử - Chiến công nhà Trần, lần thứ ba


Trở về trang trước