Thông Báo Khai Giảng Khóa Xuân 2011

Thứ Bảy 26 tháng 02, 2011

Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang, San Diego trân trọng thông báo sẽ khai giảng các lớp Việt ngữ Khóa Xuân 2011. Vì số chỗ có giới hạn, trường chỉ thâu nhận học sinh từ 5 tuổi trở lên.
Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang kính mời quý phụ huynh đưa con em đến trường để học hỏi và trau dồi tiếng mẹ.

Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang - San Diego

Liên Lạc: info@van-lang.org hoặc BanDieuHanh@van-lang.org

Trần Đức Việt (Hiệu Trưởng) - (858) 487-8732      
Tôn Thất Duy (Ban Giảng Huấn) - (858) 271-6756      
Nguyễn Thùy Trang (Ban Sinh Hoạt) - (858) 292-4277

Địa Chỉ:   2202 Comstock St., San Diego, CA 92111
(Bayside Community Center, Linda Vista Rd. & Comstock St.)

Thư Tín: P.O. 712544 * San Diego, CA 92171-2544
Điện Thư: info@van-lang.org

        Trở về trang trước