Tài liệu học tập

Nhạc sinh hoạt

Giảng viên xuất sắc

Học sinh xuất sắc

Một câu Đố Vui Để Học Các câu Đố Vui Để Học

 • Cảm nghĩ của một giảng viên Văn Lang về KHÓA HUẤN LUYỆN VÀ TU NGHIỆP SƯ PHẠM 2015 KỲ THỨ 27 do Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California tổ chức.
 • KHÓA HUẤN LUYỆN VÀ TU NGHIỆP SƯ PHẠM 2015 KỲ THỨ 27 do Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California tổ chức với chủ đề: “TIẾNG VIỆT 40 NĂM TẠI HẢI NGOẠI” vào ngày 14, 15 và 16 tháng 8, 2015.
  TTVN Văn Lang xin chuyển tiếp các thông báo, kính mời và khuyến khích quý phụ huynh và các em thanh niên/sinh viên tham dự.

  Thông báo số 1 (ngày giờ, địa điểm).
  Thông báo số 2 (chi phí).
 • THI ĐÁNH VẦN ("Spelling Vee") kỳ IV năm 2015 tại Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang ngày thứ bảy 18 tháng 04 năm 2015 đã thành công tốt đẹp. Các thầy cô giáo và phụ huynh đều nhận thấy các em tiến bộ nhiều hơn trước vì, mặc dù các chữ thi tương đối khó hơn năm ngoái, nhiều học sinh đã ráp vần đúng và cuộc thi kéo dài hơn ban tổ chức dự định.

  Chúc mừng tất cả 45 thí sinh, quý phụ huynh và các thầy cô giáo Văn Lang. Đặc biệt khen ngợi và chúc mừng các thi sinh hạng nhất và nhì:

  Trình Độ 1:
  Hạng nhất: Trần Yến Jenny (chữ thắng: ông ngoại)
  Hạng nhì:   Lew Joylyn
  Trình Độ 2:
  Hạng nhất: Noon Benjamin (chữ thắng: xốc xếch)
  Hạng nhì:   Phạm Mai Duyên
  Trình Độ 3:
  Hạng nhất: Lâm Tâm Như (chữ thắng: nghiêng ngửa)
  Hạng nhì:   Nguyễn Tommy

  Hình ảnh THI ĐÁNH VẦN năm 2015
 • Chương trình chuyển dời tín chỉ vào trường Phổ Thông ("Accredited Program / Transferring Academic Credits")   Văn Lang đã được Khu học chánh San Diego [San Diego Unified School District (SDUSD)] chính thức chấp thuận vào chương trình "Accredited Program" kể từ khóa Thu 2011.   Muốn biết thêm chi tiết.

Cần Thiện Nguyện Viên: TTVNVL cần thiện nguyện viên giúp đỡ trong các sinh hoạt văn hóa của trường với mục đích tiếp tục duy trì ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam tại hải ngoại. Nếu quý vị có nhã ý giúp đỡ, xin liên lạc Ban Điều Hành Văn Lang.

Trở về trang trước