Khóa Huấn Luyện & Tu Nghiệp Sư Phạm Kỳ 18 Hè 2006

Tóm Lược Nội Dung Các Đề Tài

 

Mỗi đề tài huấn luyện dài 2 giờ 30 phút và mỗi đề tài tu nghiệp dài 1 giờ 15 phút.

(Đề tài đánh số thứ tự từ 1 đến 15 cùng thứ tự của học tŕnh)

 

 1. Cách dạy ráp vần tiếng Việt cho trẻ em (huấn luyện): Hướng dẫn phương pháp dạy ráp vần Việt ngữ thích hợp cho học sinh Việt Nam hải ngoại qua các sinh hoạt phát triển khả năng nghe, hiểu, đọc và viết tiếng Việt.
 2. Cách dạy môn tập đọc, chính tả, học thuộc ḷng và tập làm văn (huấn luyện): Dựa vào bộ sách giáo khoa của Ban Đại Diện các TTVN, khóa sinh sẽ được hướng dẫn cách dạy các môn học căn bản theo phương pháp thực hành, dễ hiểu và gây thích thú cho các em.
 3. Hướng dẫn cách dùng truyện, ảnh trong lớp Việt ngữ (huấn luyện): Khóa sinh sẽ nghe tŕnh bày và được hướng dẫn cách dùng truyện cổ tích và tranh ảnh để làm thành các trợ huấn cụ hầu giúp cho việc dạy và học tiếng Việt trở nên hứng thú và có hiệu quả.
 4. Ca dao và tục ngữ (tu nghiệp): T́m hiểu sự khác biệt giữa ca dao và tục ngữ với việc sử dụng chúng trong ngôn ngữ Việt Nam.
 5. Phương pháp giúp trí nhớ cho thầy cô và học sinh (tu nghiệp): Lư thuyết và thực hành về 18 phương pháp luyện trí nhớ, bảo đảm giúp tăng trí nhớ từ 100% đến 1000% cho học sinh và thầy cô. Hướng dẫn cách áp dụng tâm lư học vào việc luyện trí nhớ.
 6. Loại từ trong tiếng Việt (tu nghiệp): Giới thiệu và phân biệt cách dùng loại từ trong tiếng Việt như cái bàn, quyển sách, cây viết, con mèo… Phân biệt khi nào phải dùng loại từ kèm với danh từ và khi nào không dùng.
 7. Tiếng Việt trong và ngoài nước: Một số nhận xét (tu nghiệp): Thảo luận về khuynh hướng dùng từ ngữ mới hay cũ (trước và sau 1975) tại hải ngoại và thử t́m ra một đề nghị chung cho việc chọn lựa từ ngữ đúng và thích hợp trong giai đoạn mới.
 8. Sáng tác thi ca để dạy ráp vần Việt ngữ (huấn luyện): Hướng dẫn phương pháp sáng tác thi ca để hỗ trợ cách dạy ráp vần Việt ngữ thích hợp với học sinh ở hải ngoại.
 9. Hướng dẫn phương pháp dạy Việt ngữ cho học sinh trong các lớp đặc biệt (huấn luyện): Thảo luận các nguyên tắc và thực tập các phương pháp dạy Việt ngữ thích hợp cho học sinh Việt cấp trung học hoặc học sinh ngoại quốc mới bắt đầu học Việt ngữ.
 10. Nói và viết đúng văn phạm tiếng Việt (tu nghiệp): Phân tích những cách nói và viết không đúng văn phạm nhưng đă trở thành thói quen trong tiếng Việt. T́m hiểu và chứng minh tại sao những cách nói và viết đó không hợp với ngữ pháp tiếng Việt và đề nghị nên sửa đổi như thế nào cho hợp lư.
 11. Âm nhạc trong việc giảng dạy Việt ngữ (tu nghiệp): Thảo luận về vai tṛ của âm nhạc trong việc giáo dục và cách dùng âm nhạc trong việc giảng dạy Việt ngữ để tăng thêm phần hứng thú cho các em trong lớp học.
 12. Phương pháp điều hành lớp học (tu nghiệp): Hướng dẫn áp dụng những phương pháp tổ chức và điều hành một lớp học Việt ngữ để vừa tạo nên một lớp học có kỷ luật vừa gây không khí hứng thú trong việc học tập của các em.
 13. Tâm lư giáo dục (huấn luyện): Phân tích và thảo luận về tâm lư trẻ em Việt Nam tại hải ngoại nhằm đạt được hiệu quả tốt đẹp trong việc giảng dạy Việt ngữ cho học sinh tại các trung tâm.
 14. Sự liên hệ giữa gia đ́nh và học đường (tu nghiệp): T́m hiểu mối tương quan mật thiết giữa gia đ́nh và học đường.
 15. Sinh hoạt học đường (huấn luyện): Tổ chức các sinh hoạt giáo dục trong lớp và ngoài trời để phát triển cá tính của học sinh và bổ túc những điều các em đă học trong lớp qua các tṛ chơi và bài hát tiêu biểu.

***Phân tích dạy mẫu qua phim, ráp vần (huấn luyện): Chiếu phim video do một số thầy cô ở các trung tâm Việt ngữ dạy mẫu qua các đề tài ráp vần, tập đọc, tập làm văn, lịch sử, địa lư và sinh hoạt học đường. Khóa sinh tham dự một trong những đề tài này sẽ cùng nhau góp ư và thảo luận về phương pháp giảng dạy để rút ra những kinh nghiệm cần thiết cho việc giảng dạy tiếng Việt trong lớp học của cá nhân ḿnh.